Introduksjon til SalSystem

SalSystem er et system for håndtering av oppdrettselskapers data og tilgangen til denne data.

Systemet inneholder flere deler:

  • Datalagring – en strukturert og sikker lagring av den data som samles inn av selskapene. Data blir lagret i databaser som er kontrollert av Lindfors Foundry, men eid av selskapene selv.
  • Håndtering av tilgang til data – siden all data ikke skal være tilgjengelig for alle, alltid, så kan selskaper styre tilgangen på produksjonsdata på avanserte måter for å kunne vite hvem som kan gjøre hva, hvor og når.
  • Avtaler med innebygd access control for nøyaktig hvilken data i hvilken tidsperiode partners trenger tilgang til, med taushetserklæring og signering.
  • En standardisert og veldokumentert API for enkel integrasjon for både innhenting og lesing av data. Se SalMobile og SalMetrics for referanseprosjekter for hvordan integrasjon fungerer.