SalSystem

Dokumenter god fiskehelse

SalSystem dokumenterer Operative Velferdsindikatorer (OVI)

Les mer om Fiskehelse

Sikker Datalagring i Skyen

SalSystem lagrer data sikkert i skyen ved hjelp av kryptering og backups. 

Les mer om Sikkerhet

Et felles Datasystem for Oppdrett

SalSystem kan integrere sensorer, maskiner og andre systemer ved hjelp av en enkel å brukervennlig API.

Les mer om Integrering

Stadig større mengder data blir idag samlet inn av havbruksnæringen. Til dels for å møte de krav som stilles på dokumentasjon fra myndigheter vedrørende god fiskehelse og miljøpåvikrninger, men også for å ha bedre kontroll på produskjonen for optimal kvalitet og kvantitet. 

Oppdrett er i dag preget av en fragmentering av tekniske systemer som ikke snakker sammen. SalSystem er et system som fungerer som en tolk mellom disse systemene og  håndterer oppdrettselskapers datalagring og tilgangen til denne data.