Om Oss

Om Lindfors Foundry

Lindfors Foundry jobber med digitalisering av havbruksnæringen. Vi lager et mobilt system under navnet Salmobile som skal effektivisere og forenkle datainnsamling og kommunikasjon for en bransje som jobber på merdkanten.
Teamet har den tverrfagelige kompetansen i havbruk, fiskehelse, programmering, design og ledelse som trengs for å fullføre et slikt prosjekt.


Emil Lindfors
Daglig Leder
Emil Lindfors er en entreprenør som studerer og jobber innenfor havbruk.emil@lindforsfoundry.com


Roymond Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Roymond Olsen har bred erfaring innenfor kommunikasjon og digitalisering, og skriver master om genetikk for SalmoBreed.
roymond@lindforsfoundry.com


Anders Lepperød
Fiskehelsebiolog
Anders Lepperød er ferdigutdannet fiskehelsebiolog om et par måneder og har mye erfaring fra bransjen.
anders@lindforsfoundry.com


Richard Olsen
Systemutvikler
Richard Olsen er en erfaren systemutvikler med master fra HiB og var en av vinnerene av Fishackathon i 2016.
richard@lindforsfoundry.com


Øystein Follo
Front-end Utvikler
Øystein Follo har utviklet applikasjoner mot læringssystemet canvas og studerer informatikk ved UiB.
oystein@lindforsfoundry.com

Besøk Oss

OIA - Ocean Industries Accelerator
Vi har kontor i Ocean Industries Acceleratoren på Marineholmen i Bergen.