Digitalisering av Havbruksnæringen

Lindfors Foundry jobber med digitalisering av havbruksnæringen. Vi lager et mobilt system under navnet Salmobile som skal effektivisere og forenkle datainnsamling og kommunikasjon for en bransje som jobber på merdkanten.

Havbruksbransjen er trolig en av de bransjer med høyest kontrast mellom omsetning og digitalisering. Etter samtaler med næringsliv og beslutningstagere har vi sett et klart ønske om å forandre dette. En næring som totalt omsatte for over 60 milliarder i 2016, bruker fortsatt penn og papir for å dokumentere viktig data. Vi ser en uunngåelig fremtid der digitalisering av dette må til for å brukes i diagnostikk og beslutningstagning for en mer effektiv og da også bærekraftig bransje.

Data Collection

Lusetelling på Ørret. Foto: Emil LindforsLindfors Foundry lager systemet Salmobile som samler, lagrer og presenterer data. Dette for å møte digitaliseringsbehovet i alle ledd av produksjonen. Innsamling skjer via en app på en robust telefon som tåler forholdene i havbruksnæringen. Data blir lagret i skyen, noe som vil forsikre at det ikke forsvinner. Vi ser også på løsninger for lokal lagring i tilfeller der det ikke er nett-dekning. Presentasjon av innsamlet data vil foregå via mobil, nettbrett eller pc.

http://kyst.no/nyheter/vil-digitalisere-lusetelling-prototypen-er-klar/

Salmobile

Lindfors Foundry utvikler en digital løsning for kommunikasjon og datainnsamling under navnet Salmobile.

Om Oss

Om Lindfors Foundry

Lindfors Foundry jobber med digitalisering av havbruksnæringen. Vi lager et mobilt system under navnet Salmobile som skal effektivisere og forenkle datainnsamling og kommunikasjon for en bransje som jobber på merdkanten.
Teamet har den tverrfagelige kompetansen i havbruk, fiskehelse, programmering, design og ledelse som trengs for å fullføre et slikt prosjekt.


Emil Lindfors
Daglig Leder
Emil Lindfors er en entreprenør som studerer og jobber innenfor havbruk.emil@lindforsfoundry.com


Roymond Olsen
Kommunikasjonsansvarlig
Roymond Olsen har bred erfaring innenfor kommunikasjon og digitalisering, og skriver master om genetikk for SalmoBreed.
roymond@lindforsfoundry.com


Anders Lepperød
Fiskehelsebiolog
Anders Lepperød er ferdigutdannet fiskehelsebiolog om et par måneder og har mye erfaring fra bransjen.
anders@lindforsfoundry.com


Richard Olsen
Systemutvikler
Richard Olsen er en erfaren systemutvikler med master fra HiB og var en av vinnerene av Fishackathon i 2016.
richard@lindforsfoundry.com


Øystein Follo
Front-end Utvikler
Øystein Follo har utviklet applikasjoner mot læringssystemet canvas og studerer informatikk ved UiB.
oystein@lindforsfoundry.com

Besøk Oss

OIA - Ocean Industries Accelerator
Vi har kontor i Ocean Industries Acceleratoren på Marineholmen i Bergen.